מדיניות פרטיות

 תנאי שימוש באתר

lamabeyoker.com (להלן "האתר") מספק למשתמשי האתר את היכולת לגלות ולרכוש מוצרים ייחודיים אונליין שירותים אלה ניתנים בכפוף לתנאי השימוש.

כללי

דף זה קובע את תנאי השימוש ("תנאים") לפיו אתה יכול להשתמש באתר.
בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ושימוש במידע הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מצהיר כי נרשמת לאתר מרצונך החופשי, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר. תנאי שימוש אלו מחייבים את כל הגולשים באתר מרגע פרסומם.
אנא קרא תנאים אלא בקפידה. במידה והינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, הינך רשאי לעשות שימוש באתר בהתאם לתקנון זה.
בכניסתך לאתר ואישור תנאים אלה אתה מצהיר כי יש לך את הזכות, הסמכות והיכולת להסכים ולפעול לפי התנאים הללו ומתחייב להשתמש באתר באופן העולה בקנה מידה אחד עם כל החוקים והתקנות באתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת.
למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה מעת לעת על מנת להתעדכן בתנאי השימוש הנוכחיים באתר.
מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד, המונחים "אתה" ו "המשתמש" כפי שמוצג במסמך זה מתייחס לכל יחידים ו / או הגופים אשר נכנסים לאתר מכל סיבה שהיא. המונח "פוסט" כפי שמוצג להלן משמעו מידע שתגיש, לפרסם, או מוצגים באתר.

התקשרות אלקטרונית

כאשר אתה מבקר באתר או יוצר עמנו קשר, אתה מתקשר איתנו באופן אלקטרוני. אתה מסכים לקבל מאיתנו הודעות שונות באופן אלקטרוני ובנוסף הנך מאשר להנהלת האתר לשלוח לך מפעם לפעם דואר פרסומי.

זכויות יוצרים

כל התוכן הכלול באתר זה, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, סמלים, תמונות, אוספים נתונים, ותוכנה, הוא קניינה של האתר או של ספקי התוכן המפורסמים באתר ומוגנים בחוקי זכויות יוצרים.
כל הגרפיקה באתר לרבות לוגו, סמלים, תמונות הם סימנים מסחריים של האתר. כל הסימנים המסחריים האחרים שאינם בבעלות האתר ושעלולים להופיע באתר זה הם רכושם של בעליהם, אשר עשויה או לא עשויה להיות קשורה, מחוברת ובחסות האתר.
המשתמשים אינם רשאים להשתמש באתר באופן המפר כל חוק או תקנה תוך הפרה של זכויות היוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות, השמצה או דברי שנאה וכן נאסר לנסות לפגוע באבטחת האתר.
פרסום מוצרים באתר נועד לשימוש רק למטרות חוקיות על ידי משתמשי האתר, אם אתה מאמין שמשהו באתר מפר תנאים אלה אנא צור עמנו קשר. אם הודיע משתמש על כל חומר אשר לכאורה אינו עולה בקנה מידה עם תנאים אלו, האתר עשוי לפי שיקול דעתו לבדוק את הטענה ולהסיר את התוכן המדובר.

החשבון שלך

אם אתה משתמש באתר אתה אחראי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמא שלך ואתה מסכים לקבל אחריות על כל פעולה המתרחשת תחת החשבון והסיסמא שלך.
כמו כן אתה מסכים שלא לחשוף כל מידע אישי מזהה, כולל, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, אישורים או מידע אחר בעל אופי אישי ("נתונים אישיים") המתקבל באתר.
בנוסף האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לתת שירות, לסגור חשבונות, ולהסיר או לערוך תוכן לפי שיקול דעתו הבלעדי.
האתר אינו מייצג או ערב לאמינותו, דיוקו או מהימנותו של תוכן באתר, לרבות נתונים אישיים. כל משתמש אחראי לעדכון כל פרטי חשבון רלוונטיים במידת צורך על מנת לשמור על האמת, דיוק, או אמיתותו של המידע.
משתמשים רשומים באתר יכולים לפרסם ביקורות והערות על מוצר שנרכש באמצעות האתר, אלא אם כן התוכן הוא לא חוקי, תועבה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיות, מפר זכויות קניין רוחניות, או מזיק לצדד שלישי, או בעייתי, אינו מורכב או מכיל שידול מסחרי, דיוור המוני, או כל צורה של "דואר זבל". אתה לא יכול להשתמש בחשבון של משתמש אחר להתחזות משתמש או ישות, או בכל דרך אחרת להטעות באשר למקור של הדברים.האתר שומר לעצמו את הזכות (אך אינו חייב) להסיר או לערוך תוכן זה, אך אינו בודק תוכן זה באופן קבוע.
אם אתה מפרסם סקירה, אתה מעניק לאתר רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות , להפיץ, ולהציג תוכן כזה בכל העולם, בכל מדיה.אתה מצהיר ומתחייב כי אתה הבעלים או שברשותך הזכויות על התוכן שתפרסם; שהתוכן הוא נאות; כי שימוש התוכן שאתה מספק אינו מפר מדיניות זו לא תגרום לפגיעה לכל אדם או ישות; וכי אתה תשפה את האתר לכל התביעות הנובעות מהתוכן שפרסמת. יש לאתר את הזכות אך לא את החובה לפקח לערוך או להסיר כל פעילות או תוכן.
האתר מתנער מכל אחריות ואינו נושא בכל אחריות בגין כל תוכן שפורסם על ידך או צד שלישי כלשהו.

הגבלת אחריות

האתר משמש מקום עבור הגולשים לרכוש מוצרים בעקבות סקירות האתר. אין לראות במידע באתר זה משום ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי וספציפי בהתאם לנתוניי צרכיי המשתמש. לאתר אין שליטה על איכות המוצרים או התאמה של המוצרים למטרה מסוימת. לאתר אין שליטה על הדיוק, האמינות, השלמות או הזמינות של מוצר ואינה מייצגת או אחראית על כל מוצר שנרכש בעקבות פרסום באתר.
השימוש במידע המוצג באתר הינו באחריות הבלעדית של המשתמש והנך מתחייב לאמת ולבדוק על נתון או מידע שקיבלת בעת השימוש באתר. אתה מסכים במפורש כי שימושך באתר זה הינו על אחריותך בלבד.
האתר מסיר מעצמו כל אחריות, מפורשת או משתמעת, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע משימוש באתר או מכל מידע, תכנים, חומרים, מוצרים, שירותים העומדים לרשותך באמצעות אתר זה אלא אם כן צוין אחרת.

מידע מסחרי ופרסומות

האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסם באתר, אלא האחריות הבלעדית היא של המפרסם בלבד.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 הצהרת פרטיות

המציאות מאיביי הינו הבעלים והמפעיל של אתר האינטרנט www.lamabeyoker.com והוא הבעלים הבלעדי של המידע שנאסף באתר.
מדינות פרטיות זו מכסה כיצד אנו מטפלים במידע המזהה שלך ("נתונים אישיים") באתר. אנו לוקחים ברצינות את פרטיותך, קרא את הדברים הבאים על מנת ללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו.
על ידי שימוש באתר אתה נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ומסכים שמידע אישי מסוג זה עשוי להיות מועבר למשרדי ושרתי האתר וכן לצדדים שלישיים המורשים לכך.

איסוף מידע

אם תבחר להשתמש בתכונת מורחבות באתר שלנו יהיה עליך להשלים טופס הרשמה, רישום שבו תידרש למסור מספר פרטים אישיים כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך. פרטי רישום אלו משמשים כדי לזהות אותך ולספק גישה לאתר ולפנות אליך במידת הצורך.
גם אם תבחר להשתמש באתר ללא רישום, נתונים אחרים עשויים להיאסף עם שימוש באתר שלנו.

שימוש בפרטיים אישיים

האתר לא ימכור, יספק, יסחור או ישתף אם הפרטים האישיים שלך עם צד שלישי לשם קידום מכירות, עם זאת, אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך על מנת לשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לפעילות האתר, באפשרותך לבחור שלא לקבל מכתבים מסוג זה.

עוגיות (Cookies)

אתר זה עושה שימוש בעוגיות (Cookies), מדובר למעשה בקובץ קטן הכולל מחרוזת תווים הנשלחת למחשב שלך כשאתה נכנס לאתר האינטרנט. העוגיות לא פוגעות במחשב או בחווית הגלישה שלך, להפך אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את מהירות ויעילות האתר וכן חווית הגלישה שלך.

קישורים חיצוניים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי, לאתר זה אין שליטה על המידע ו/או התכנים שבאותם אתרים. אתר זה אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אלו, או לכל טענה הקשורה בתוכן העולה מביקור באתר צד שלישי.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות. כאשר אנו מבצעים זאת המידע המוצג בדף המדיניות יעודכן בהתאמה.

יצירת קשר עמנו

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו אנא צור עימנו קשר.

 הצהרת נגישות

אתר המציאות מאיביי נבנה מתוך הבנה והתאמה לצרכי כלל הגולשים, כולל אנשים עם מוגבלויות.
אנו שואפים להבטיח ככל שביכולתנו כי האתר יהיה נגיש לכלל המשתמשים ועל כן הושקעו, ככל האפשר, משאבים רבים על מנת להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות.
אתר אינטרנט נגיש מאפשר לכל אדם, כולל אדם עם מוגבלויות כלשהן, לגלוש באתר, לנווט בו ולהפעיל אותו.
על אף כל המאמצים הרבים שהשקענו, ייתכנו דפים באתר אשר אינם נגישים באופן מלא.
אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר אך במידה ונתקלתם בבעיית נגישות כלשהי, אנא כתבו לנו.

“המציאות מאיביי” שמח לעבוד קשה בשבילכם ולמצוא, להשוות, לבדוק ולסקר את הדילים הכי טובים ואת המוצרים השווים והמשתלמים ביותר במחירים הזולים ביותר שמצאנו.

המציאות מאיביי
Logo